Wat is Quantum Healing?

Wat is Quantum Healing en hoe werkt dit? Quantum Healing is gelinkt aan ontdekkingen in de kwantumfysica. Daar wordt het uitgelegd dat alles energie is en dat alles zijn eigen energiefrequentie heeft. Quantum healing is een soort van ZELFHELING dat samen gaat met een verhoogd bewustzijn. En iedereen beschikt over dit vermogen. In dit blog lees je over de verschillende lichamen, wat ziekte en pijn veelal is, hoe dit in beweging kan worden gezet waardoor pijn verdwijnt en hoe je zelf kunt doen de weg van zelfheling en heelwording.

Materie en energie

Wellicht is het handig om eerst helder te hebben wat we zijn en hoe ons lichaam werkt. David Cameron maakte een helder overzicht.

‘Waaruit bestaat je lichaam?  Uit weefsels en organen.

Waaruit bestaan weefsels en organen?  Uit cellen.

Waaruit bestaan cellen?  Uit moleculen.

Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen.

Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes.

Waaruit bestaan subatomaire deeltjes? Uit energie?

Nee. Ze bestaan niet uit energie; ze zijn energie’.

David Cameron Gikandi

Al deze cellen en moleculen komen samen om weefsels, organen en systemen te vormen. Denk aan je hart, longen, hersenen en spijsverteringssysteem. Elk van deze onderdelen heeft zijn eigen specifieke energiepatronen en functies, en ze werken samen als een goed geoliede machine. En vanuit dit perspectief hebben we dan ook verschillende lichamen.

Verschillende lichamen

  1. Fysiek lichaam: Dit is het tastbare en zichtbare lichaam dat we kennen, bestaande uit botten, organen, spieren, zenuwstelsel, etc. Het fysieke lichaam is het voertuig waarmee we in de materiële wereld functioneren.
  2. Energie lichaam: Dit verwijst naar het bio-energetische veld dat het fysieke lichaam omringt, ook wel het aura genoemd. Het energielichaam wordt verondersteld subtiele energiepatronen en -stromen te bevatten die het welzijn en de vitaliteit van een persoon beïnvloeden.
  3. Emotioneel lichaam: Dit verwijst naar het energetische aspect van onze emoties en gevoelens. Het emotionele lichaam omvat de energieën en patronen die verband houden met onze emotionele toestanden en ervaringen.
  4. Mentale lichaam: Dit verwijst naar het energetische aspect van ons denken, onze gedachten en overtuigingen. Het mentale lichaam omvat de energieën en patronen die verband houden met onze mentale processen en onze cognitieve functies.
  5. Spiritueel lichaam: Dit verwijst naar het hoogste niveau van bewustzijn en verbondenheid, vaak beschouwd als de kern of essentie van wie we werkelijk zijn. Het spirituele lichaam wordt geassocieerd met de ziel of het hogere zelf en heeft betrekking op onze spirituele ontwikkeling en bewustwording.

Ons lichaam is dus niet alleen fysieke materie. We zijn energie en we hebben een energetisch veld om ons heen. Het energetische veld kan energie ontvangen, opslaan en overdragen. Het ontvangt en stuurt informatie tussen de persoon en de omgeving. Dit gebeurt veelal onbewust. Maar door onze aandacht en een verhoogd bewustzijn kan je hier zelf mee aan de slag.

Hoe ontstaat ziekte en pijn in ons lichaam?

Net zoals water ijs of stoom kan worden, zo kan onze energie ook van vorm veranderen. Als we onze emoties niet laten stromen, is het alsof we onszelf volstorten met cement. De energie gaat zich ophopen in het lichaam, we zitten dan vol met verdriet, boosheid, schuldgevoel, angst en schaamte, zodat er geen ruimte meer is voor iets anders. Hoe meer we ons beladen voelen, hoe lager onze energie is. Hoe lichter we zijn, des te hoger is de energie van verbondenheid, vitaliteit en vreugde. Oftewel hoe beter we alles in onszelf hebben verwerkt, des te meer we in staat zijn om ons leven te vullen met overvloed, gezondheid, liefde en passie.

Ziekte en pijn is dus meestal opgehoopte energie dat zich heeft vastgezet in het lichaam.

Pijnlichaam

Eckhart Tolle noemt dit het pijnlichaam. Het pijnlichaam ontstaat volgens Eckhart Tolle door de ophoping van emotionele pijn uit het verleden. Het kan ontstaan door verschillende factoren, waaronder traumatische ervaringen, onverwerkte emoties, negatieve overtuigingen en herhaalde patronen van lijden.

Wanneer we negatieve ervaringen meemaken, zoals pijnlijke gebeurtenissen, trauma’s of emotionele verwondingen, hebben we de neiging om deze pijn vast te houden. We identificeren ons met de pijnlijke emoties en hechten ons eraan. Dit kan leiden tot een opeenhoping van emotionele energie in ons systeem, wat Tolle het pijnlichaam noemt.

Het pijnlichaam wordt gevoed door onze gedachten en emoties die verband houden met de opgeslagen pijn. Door negatieve gedachten, weerstand, oordelen en identificatie met het verleden voeden we het pijnlichaam en houden we het in stand. Telkens wanneer we geconfronteerd worden met situaties die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke pijn, kan het pijnlichaam geactiveerd worden en ervoor zorgen dat we reageren vanuit die oude pijn. Ook wel triggers genoemd.

Het pijnlichaam kan ook worden gevoed / geactiveerd door culturele conditionering, familiepatronen en de collectieve pijn van de mensheid. We nemen vaak (ongemerkt) de pijn van anderen over en dragen deze mee als onderdeel van ons pijnlichaam.

Somatische klachten

Bessel van der Kolk is een bekende psychiater en auteur die een groot deel van zijn carrière heeft gewijd aan het bestuderen van trauma en de impact ervan op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hij staat bekend om zijn baanbrekende werk op het gebied van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en de effecten van trauma op het lichaam en de hersenen.

In zijn onderzoek en klinische praktijk heeft Bessel van der Kolk de sterke verbinding tussen trauma en somatische (lichamelijke) klachten benadrukt. Hij benadrukt dat traumatische ervaringen zich kunnen manifesteren in de vorm van lichamelijke symptomen en ziekten. Voor sommige mensen kan trauma leiden tot verschillende somatische klachten en gezondheidsproblemen, zelfs zonder duidelijke medische oorzaak.

Volgens van der Kolk kan trauma de autonome zenuwstelsels en de stressreactie van het lichaam verstoren, wat leidt tot chronische lichamelijke symptomen. Mensen die trauma hebben meegemaakt, kunnen last hebben van onverklaarbare pijn, gastro-intestinale problemen, hoofdpijn en andere somatische klachten die moeilijk te diagnosticeren en behandelen zijn.

Transgenerationeel trauma en Quantum healing

Epigenica heeft ontdekt dat trauma van generatie op generatie kan worden doorgegeven aan de volgende, waardoor kinderen en kleinkinderen de symptomen van trauma kunnen herbeleven, zelfs zonder ze zelf te ervaren. Dit overgeërfde trauma kan worden beschouwd als een vorm van somatische herinnering, waarbij de emoties, overtuigingen en angsten die onze voorouders in hun lichaam droegen, aan ons worden doorgegeven via hetzelfde DNA dat ons ook de haarkleur van onze vader, de neus van onze grootmoeder, of de zoetekauw van onze overgrootvader meegeeft.

onderzoek transgenerationeel trauma muizen

Er is een onderzoek uitgevoerd met muizen waarbij is aangetoond dat traumatische ervaringen generaties later nog steeds effect kunnen hebben. Deze bevindingen werpen licht op het fenomeen van overerfbaarheid van trauma, waarbij de impact van traumatische gebeurtenissen doorgegeven lijkt te worden aan volgende generaties.

Een studie die relevant is in dit verband, uitgevoerd door Dias en Ressler (2014), toonde aan dat muizen die waren blootgesteld aan stressvolle omstandigheden, zoals elektrische schokken, later een verhoogde gevoeligheid voor stress en angst vertoonden. Interessant genoeg vertoonden hun nakomelingen, zelfs als zij zelf geen directe blootstelling aan de stressoren hadden, vergelijkbare gedragskenmerken.

Wat is Quantum Healing?

Wat is, en hoe werkt dan precies Quantum healing. Quantum Healing is gelinkt aan ontdekkingen in de kwantumfysica. Alles is energie en heeft zijn eigen energiefrequenties. Energie is continue in beweging en het zal nooit verdwijnen – het kan alleen verplaatst worden. En dat kan zelfs door onze gedachten. Het menselijk denken kan fysieke objecten beïnvloeden, inclusief de lichamen van mensen. Dus alleen al door te kijken, je aandacht naar iets te brengen, dan is er al verandering in dat energieveld. Quantum healing is dus een soort van ZELFHELING dat samen gaat met een verhoogd bewustzijn.

Dus alleen al door te kijken, je aandacht naar iets te brengen, dan is er al verandering in dat energieveld.

Healing vindt plaats tussen lichaam en geest. Een sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn. Dat hoeft niet plotseling te gebeuren. Het vermogen om op een hoger bewustzijnsniveau te blijven hangt samen met je algemene toestand. In de natuurwetenschappen benoemt men dergelijke plotselinge veranderingen met het woord quantum. Hiermee bedoelt men de sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau- de quantumsprong.

Veel mysterieuze healingen zoals; spontane remissie, gebedsgenezing en het effectief gebruik van placebo’s wijzen eveneens in de richting van een quantumsprong/ healing. Hoe zit dat? In al die gevallen is het vermogen van een innerlijk bewustzijn de aanzet tot een ingrijpende sprong – een quantumsprong- in het healingsproces.
Onderzoek naar spontane genezing heeft aangetoond dat kort voor het herstel zichtbaar wordt, dat de patiënt een dramatische verandering in bewustzijn ondergaat. 

Bewustzijn is een kracht die door de meeste mensen wordt onderschat.

Wonderlijke genezingen

Wonderlijke genezingen worden niet echt begrepen maar we doen het allemaal wel ZELF. Alle heling is zelfheling. Een dokter geneest jou niet, dat doet het lichaam allemaal vanzelf. En met ons bewustzijn kunnen we dit proces versnellen, vertragen, beter maar ook slechter maken.

Iedereen beschikt over bewustzijn. Dus misschien zijn deze wonderen niet meer dan een uitbreiding van onze normale vermogens. Dat niet ieder van ons erin slaagt het genezingsproces volledig te benutten komt doordat we onderling sterk verschillen in ons vermogen om het bewustzijn te mobiliseren.

Het is dus van groot belang om je bewustzijn te verhogen, het te begrijpen en vooral ook te geloven.

“The mind, once stretched by a new idea, never returns to its original dimensions.”

Ralph Waldo Emerson

Wat kan je zelf doen?

We weten nu dus, dat energie beweegt maar het zal nooit verdwijnen. Het kan alleen verplaatst worden. We weten nu ook dat waar we onze aandacht op richten dat daar verandering in het veld komt. Pijn, ziekte, trauma moet dus getransmuteerd worden. Je gaat dus letterlijk lage energie omzetten naar een hogere energie. Oude pijn, boosheid, wrok en verdriet (vastgezette energie) laat je weer stromen. Het wil gezien worden en zodoende kan het je lichaam verlaten en krijg je daar lichte energie weer voor terug.

Inzicht en herinneringen leiden naar begrip en begrip leidt na heling. Je kunt dit (zelf) doen middels meditatie, bewustzijnsverruiming, visualisatie, vergevingswerk, innerlijk kind werk, energiewerk, ademwerk, psychedelica, regressietherapie, EMDR, EFT, Quantum Healing Hypnose enz.

Wat ook heel krachtig is, is dagelijks een intentie zetten. Gelijk als je wakker wordt. En dit kan je eigenlijk de hele dag door doen. En zo werk je tevens aan je bewustzijnsverruiming en ben je automatisch meer in het Nu. Een intentie zetten noem ik ook wel een Zielsbekrachtiging. Jij bepaalt en stuurt dan jouw energie in een richting waar je op dat moment voor kiest. En hier geldt dus ook weer, daar waar aandacht op wordt gericht veranderd er iets in het veld.

Aandacht is een ontzettend belangrijke kracht. En dit is ook iets waar we in deze tijd ontzettend van worden afgeleid. Er is zoveel aandacht naar de buitenwereld toe, terwijl we echt naar binnen moeten.

Vorige levens, voorouders en andere dimensies

Maar wat als je nu niet meer weet waar pijn, ziekte (trauma) vandaan komt. Denk nog even aan het verhaal van die muizen. Zo kunnen wij ook dingen in ons dragen die niet van ons zijn of dat bepaalde dingen zo heftig waren dat we dit compleet gewist hebben in ons geheugen.

Als je last hebt van triggers, pijn en verdriet en je weet niet waar het vandaan komt, dan is regressie een hele mooie techniek om dieper in het energetische lichaam te duiken. Wanneer oude pijn zich aandient dan wil het eigenlijk alleen maar gezien en geheeld worden.W

Wat is Quantum Healing in het kort:

Quantum healing betekent dus dat je van het een op andere moment geheeld kunt worden. Dat kan gelijk zijn maar dat kan ook stapsgewijs gaan. Door aandacht, bewustzijnsverruiming, geloof en het verplaatsen van de energie. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *