blauwe weegschaal

Quantum Healing Hypnose is een vorm van regressie- en reïncarnatietherapie. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee sessies? Laat ik eerst de twee termen regressietherapie en reïncarnatietherapie in het kort uitleggen. Regressie is terug gaan. Reïncarnatietherapie is regressietherapie die accepteert dat de oorzaken ook in vorige levens kunnen liggen. 

Reïncarnatietherapie gaat uit van twee aannames: 

  1. De mens is meer dan alleen een lichaam, er is ook een ziel
  2. De menselijke ziel doormaakt een cyclus van meerdere levens ofwel incarnaties

Hans ten Dam (40 jaar reïncarnatietherapeut); “Niets komt zomaar uit de lucht komt vallen, het moet ergens vandaan komen en dat tijd NIET alle wonden heelt – vooral geen wonden die telkens opengekrabd worden”. 

Reïncarnatietherapie (regressietherapie) gaat naar de kern waar de werkelijke angels van de problemen verstopt zitten. In die zin geeft het aanleiding om met het verleden bezig te zijn, juist om mensen daar los van te maken zodat ze daarna meer in het NU kunnen leven.

Het is mooi dat je niet in reïncarnatie hoeft te geloven, je hoeft het ook niet bestudeerd te hebben om een gunstig resultaat te behalen. Aldus, Maarten Oversier (25 jaar reïncarnatietherapeut) 

Verschil tussen regressietherapie en QHHT

Ik besef mij goed dat niet alle regressie- en reïncarnatietherapeuten hetzelfde werken. Daarom zal ik grofweg de verschillen uitleggen. 

Reïncarnatietherapie

Aan de hand van een (uitgebreid) intake gesprek wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt vooraf besproken aan welke problemen men wil werken en welk doel je wil bereiken. Tijdens de sessie wordt hier dan bewust op aangestuurd. Er wordt letterlijk gezocht waar en wanneer het probleem is ontstaan. Naast de intake zijn er meestal meerdere sessies nodig. Het kan ook voorkomen dat 1 sessie al voldoende is. De gemiddelde duur van een sessie is 2 tot 2,5 uur. 

Quantum Healing Hypnose

Voorafgaand aan de sessie wordt er gevraagd een vragenlijst op te stellen. Deze vragen mogen echt van alles zijn. Dingen die jij graag wilt weten, of meer helderheid in wil krijgen. Gezondheidsvragen, relaties, werk, twijfels, blokkades, je levensdoel, spirituele pad etc etc. Tijdens deze sessie start je met een interview waarbij je alle tijd krijgt om jouw verhaal te vertellen. Dit is gemiddeld zo’n 2 uur. Tijdens deze relaxte setting kunnen cliënt en practioner goed aan elkaar wennen en wordt er actuele informatie gedeeld die belangrijk is om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. De vragenlijst wordt doorgenomen en de sessie kan dan na een kleine pauze beginnen. Deze zielenreis duurt maximaal 2 uur.

Quantum Healing Hypnosis Technique℠ allows people to access a part of themselves that holds all the answers. Some people call this the Higher Self, the Over Soul, the Super Conscious or Quantum field. 

Dolores Cannon

QHHT is gebaseerd op het regressiemodel. Je krijgt scenes te zien uit je zielsleven die nu gerelateerd zijn aan jou vraagstukken. Na de regressie gaan we standaard een gesprek aan met jou Hogere ZELF/ innerlijk weten. We vragen vragen bijvoorbeeld waarom juist die scènes uit je verleden / vorig leven naar voren zijn gekomen en hoe deze in verband staan met je huidige leven. Wat mag je hiervan leren? We doen een bodyscan om je lichaam te checken op vastzittende energie en vragen om heling. Ook vragen we om adviezen, een heldere uitleg en vanaf dit punt nemen we ook je vragenlijst door. Vaak is er al veel duidelijk geworden vanuit de scènes die je hebt ervaren. Alle vragen worden beantwoord vanuit jouw diepste WETEN, zonder ruis van je ego/monkey mind. En jouw ziel weet natuurlijk wat het beste voor jou is. En je zal altijd precies dat krijgen wat voor jou belangrijk is en wat jij aankunt.

Lees hier meer over gesprekken met het Hogere Zelf / innerlijke weten

Bij QHHT krijg je standaard een opname van de sessie. (Bij regressietherapie geef ik dit vaak ook) Terugluisteren is belangrijk. In 1,5 tot 2 uur tijd geef je zoveel informatie wat je niet allemaal meer kunt herinneren. Als een droom zal de verkregen informatie steeds meer vergeten. Of je kunt de verkregen informatie op dat moment nog niet helemaal plaatsen, en later kan het kwartje ineens vallen door bepaalde inzichten waar alsnog meer heling / heelwording uitvloeit.

Het verschil in het kort

Wat is het verschil tussen regressietherapie en QHHT?

Regressietherapie is doelgericht stap voor stap van probleem naar doel werken. Met QHHT laten we het over aan de ziel. Er wordt gewerkt met de suggestie om naar een tijd te gaan die voor nu het meest van belang is.

Benieuwd of een van deze technieken iets voor jou kan betekenen?