Life between lives

Life between lives of gewoon in het Nederlands – Het leven tussen de levens

Life Between Lives (LBL)® is ontwikkelt door Dr. Michael Newton. M. Newton is een veelgeprezen internationale spirituele reïncarnatietherapeut. Hij ontdekte net als Dolores Cannon hoe je toegang kunnen krijgen tot de wijsheid van de spirit world en het Hogere Zelf. Het werk van Michael Newton (LBL) heeft vele raakvlakken met Dolores Cannon (QHHT) en zijn werk is voor mij ook een enorme inspiratiebron.

Wat is Life Between Lives regression?

Het leven tussen de levens in. Je hebt vast eens gehoord van de quote: “Je bent geen mens dat een spiritueel leven zoekt. Je bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring”. Wanneer ons fysieke lichaam sterft, neemt onze Ziel een pauze aan de “andere kant” voordat de Ziel weer reïncarneert en verder gaat op haar reis van ervaren, leren en groeien.

Deze andere kant wordt ook wel “thuis” genoemd. Cliënten (inclusief ikzelf) die dit hebben ervaren, voelen een overvloed van rust, liefde en wijsheid. Een onbeschrijflijk gevoel waar helemaal niets meer aan toegevoegd hoeft te worden. Alles is precies zoals het moet zijn en de meesten willen hier helemaal niet meer weg. Het voelt echt als thuis. Een en al Liefde. Alles is goed.

Tijdens het leven tussen de levens (life between lives), keren we terug naar waar we vandaan komen. Hier herstellen we van het leven dat we mochten ervaren en maken we ons klaar om in het volgende leven te incarneren.

Ieder mens (op enkele na) heeft al vele tussen levens ervaringen gehad en die zijn voor iedereen uniek. Tijdens het tussenleven wordt het vorige leven bekeken, zie je “oude bekenden” terug en maak je plannen voor de volgende incarnatie, het volgende leven. Die oude bekenden maken deel uit van je zielenfamilie, waar je vaak al diverse levens mee hebt gedeeld en zielscontracten hebt afgesloten. In die contracten wordt min of meer vastgelegd wat jullie tijdens een volgende incarnatie voor elkaar gaan betekenen. Het lijkt dus zo te zijn dat wij vooraf ons nieuwe leven in grote lijnen uitstippelen.

Levensoverzicht

Tijdens het levensoverzicht direct na de Zielstransitie (overlijden), is er een moment van besef en rust. Op dit moment wordt jou al het goede getoond dat je in de wereld hebt gedaan. Je krijgt ook het goede te zien dat je hebt gedaan vanuit het perspectief van anderen. Je krijgt letterlijk het rimpeleffect te zien krijgt wat jij teweeg hebt gebracht in het Universum. Hier kan je duidelijk zien en voelen hoe alles met elkaar verbonden is. Deze gebeurtenis wordt ook vaak ervaren door mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt.

Tijdens het levensoverzicht krijgt de Ziel inzicht op zijn aardse ervaring, zodat hij hiervan kan leren, groeien en een goede overgang kan maken naar een volgend leven.

Spirituele gidsen

Wij worden (altijd) begeleid door gidsen. Indien je deze nog niet kent, zal je dus ook met hen kennis maken. Zij begeleiden en ondersteunen jou in je leven, gedurende je Zielstransitie, het leven tussen de levens en ook tijdens deze sessie.

Soul council

Een hoogtepunt van deze spirituele regressie is het ontmoeten van de Elders, Ascended masters, Zielen van Licht. Dit zijn verlichte en ontwaakte wezens die alle wijsheid hebben bereikt waardoor ze niet meer fysiek hoeven te reïncarneren. Ze hebben alle lessen geleerd en blijven thuis bij de Bron. Zij bekijken samen met jou de voortgang van “de ziel“ die het nog te gaan heeft (dhamma en karma) en kunnen diverse vorige levens linken en en helderheid scheppen zodat het heel duidelijk wordt wat er in het volgende leven wordt verwacht.

Huidig leven en lichaamsselectie

Hier krijg je te zien waarom je voor dit leven en lichaam hebt gekozen.

Waar kan een Life between lives sessie jou mee helpen?

Een leven tussen levens regressie-sessie kan vooral helpen als je moeite hebt om jouw huidige leven te accepteren. Het zal je ook helpen om angst voor de dood te verminderen of dit helemaal niet meer te voelen. Doordat ze ons laten zien en voelen wat thuis is. Wanneer we thuis ervaren, keren we terug naar de LIEFDE van het Universum, de BRON en Al Dat Is. We vinden heel veel troost, opluchting en verlichting in de wetenschap dat we na dit leven een periode van rust ingaan en van onvoorwaardelijke liefde en vreugde. Zodra we de angst om dood te gaan kwijtraken zal je veel makkelijker door het leven heen gaan.

Wat nog meer?

Inzicht in de relaties met de mensen om je heen en welke rollen zij spelen.

Begrip waarom je deze familie en/of dit leven hebt gekozen.

Waarom je bijvoorbeeld dit lichaam of zelfs waarom je een bepaalde ziekte hebt gekregen.

Je zielsmissie achterhalen en hier in alle rust en vrede naar gaan handelen.

Duidelijkheid waarom je hebt gekozen voor specifieke uitdagingen die je momenteel ervaart en wat hun betekenis en doel hiervan is. Bezien vanuit het perspectief van je ziel.

NOTE

Een life between lives sessie vraagt iets meer ervaring. Het een vereiste dat je al eens eerder in regressie bent geweest en daar geen moeite mee hebt gehad.

Dit mag QHHT, BQH, regressietherapie of Quantum Twinflame Connect zijn geweest. Het hoeft niet perse bij mij geweest te zijn.